Loobumise võidud

Igal aastal kordub miljonite inimeste käitumine, kus heasoovlikult asutakse uue aasta plaane tegema ning soove üles märkima. Loetelus esineb soove ühest äärest teise ning sealt võib leida soove säästmise, uue töö, uue suhte, paranenud figuuri või loetud raamatute arvu jmt kohta. Usinalt asutakse jaanuaris oma soove täitma, kuid veebruariks on valdav osa inimesi oma rajalt maas ning näib, et eesmärgid […]